Selecteer een pagina
Leeftijd
Kleur
Materiaal
Merk
-

Praktische vaardigheden

Peuters moeten vaardigheden voor praktische handelingen in het dagelijks leven nog onder de knie krijgen. Concreet gaat het over vaardigheden zoals scheppen, smeren, vegen, poetsen, schenken, zeven, knippen, rijgen enzovoort.
Je peuter vindt het heerlijk om deze handelingen eindeloos te herhalen. Hij geniet van het proces en is meestal niet doelgericht bezig met het afronden van een taak, zoals volwassenen.

Maria Montessori had in het bijzonder oog voor de kracht van deze praktische ervaringen. Ook de antroposofie kent er grote waarde aan toe: leren door met je hele wezen iets te ervaren. Vaardigheden leren vanuit het verlangen het zelf te willen doen, door volwassenen na te bootsen en op die manier deel uit te maken van het grote geheel en uiteindelijk ook bij te dragen aan de gemeenschap.

Kan je kind de vaardigheden oefenen in het spel, zonder tijdsdruk of verwachtingen tot een bepaald resultaat van ouders, dan voelt je kind zich in harmonie met zichzelf en vindt vanuit daar een scheppend genoegen. Hij geniet van de herhaling, van het proces, van het bezig zijn met zijn eigen plan, van het met steeds meer succes in praktijk brengen van zijn voornemens. Naast de groei van zijn vaardigheid, geeft vooral de ervaring zélf een kind voldoening.

Enig resultaat